bg_analyseDataanalyse og styringsverktøy

Svendby Support tilbyr skreddersydde rapporter og analyser av din bedrifts virksomhetsområder, med bakgrunn i bedriftens egne grunnlagsdata av f.eks. tidsregistreringer, salg og lignende. Analysene brukes typisk til måling av ressursbruk, optimalisering og effektivisering/innsparing. Vi har solid kompetanse på området og gjør grundig arbeid i tett dialog med oppdragsgiver underveis i analysearbeidet.

Vi tar oppdrag innenfor alle sektorer, men innehar spesialkompetanse med utvkling av analyser og styringsverktøy innen helsesektoren (HF/Sykehus og kommune).

Les mer

 

alleExcel

Svendby Support tilbyr spesialkompetanse innen Ms Office – Excel/Visual Basic, utvikling av skreddersydde løsninger og automatisering av prosesser ved bruk av Excels innebygde funksjonalitet, samt programmering i Visual Basic.

Excel er et mangfoldig verktøy, med stor fleksibilitet som kan løse svært mange oppgaver. Gjennom Excels innebygde funksjoner og programmering i Visual Basic kan Excel løse de fleste databehandlingsoppgaver.Vi løser både store og små excelproblemer.

Les mer