Dataanalyse og Styringsverktøy

Svendby Support tilbyr skreddersydde rapporter og analyser av din bedrifts virksomhetsområder, med bakgrunn i bedriftens egne grunnlagsdata av f.eks. tidsregistreringer, salg og lignende. Analysene brukes typisk til måling av ressursbruk, optimalisering og effektivisering/innsparing.

Vi har solid kompetanse på området og gjør grundig arbeid i tett dialog med oppdragsgiver underveis i analysearbeidet.
Vår hovedkompetanse ligger innenfor helsesektoren, med utvikling av større og mindre analyser, samt styringsverktøy innenfor ulike områder som aktivitet, bemanning, avvik, økonomi m.m.

Forut for analysen gjøres en gjennomgang av ønsker og mål for analysen, og deretter legges det ned en del arbeid i datakontroll for å påse at grunnlagsdataene er korrekte og tilstrekkelige for formålet. På bakgrunn av disse grunnlagsdataene kan det etter behov, produseres ytterligere støttedata for bruk i det videre analysearbeidet. Så gjøres selve analysen. Underveis i arbeidet gjøres kvalitetssikring gjennom en løpende dialog og presentasjoner av foreløpige resultater. Til slutt organiseres dataene i tabeller og grafer og struktureres slik at informasjonen i analysen skal være lett forståelig. Analysen leveres i Excel og som pdf. Den ferdige analysen lages i presentasjonsform med gjennomgående koding og nummerering slik at man enkelt kan følge dataene fra analysen og helt tilbake til grunnlagsdata, og selv kan jobbe videre med dataene om det er ønskelig.

Ta kontakt med oss i dag.
post@svendbysupport.no | tlf. 92 61 41 77 | Kontaktskjema